Wijk in de kijker: de Tuinwijk in Meise naar nieuws overzicht

04 Februari 2020

Net buiten het dorpscentrum van Meise - in de schaduw van de Plantentuin - ligt de Tuinwijk. Een rustige residentiële wijk die werd gebouwd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Je vindt er nog veel van de originele, charmante huizen met witgeschilderde gevels - die nog zijn gebouwd met bakstenen uit de Boomse kleiputten - en hoge zadeldaken met rode dakpannen. Het is hier aangenaam wonen dankzij de ruime bouwpercelen en het groen dat de wijk omringt. Toch ben je van hieruit snel in Brussel of Antwerpen.

Een paradijs voor gezinnen met kinderen

De eerste huizen in de Tuinwijk dateren al van begin jaren 50. Na de Tweede Wereldoorlog was er in de streek een grote behoefte aan woningen, zeker voor modale gezinnen. De toenmalige prins-regent en broer van Leopold III besloot daarom verschillende landbouwgronden van het koninklijk domein te schenken aan de Nationale Maatschappij voor Kleine Landeigendom, nu de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen. De opdracht: woningen bouwen voor gezinnen met beperkte inkomens.

Het resultaat werd een levendige wijk met enkele eigenaardigheden. Zo waren er naast een laag inkomen nog een paar bijzondere voorwaarden waaraan kandidaat-kopers moesten voldoen. Ze mochten bijvoorbeeld geen commerciële activiteiten starten in de wijk. En… ze waren verplicht om kleinvee zoals kippen, konijnen of geiten te houden. De bouwpercelen in deze wijk zijn dan ook behoorlijk groot en gaan van zes tot tien are.

Michel* woont al zijn hele leven in de Tuinwijk en herinnert zich deze periode nog goed. Hij haalt met plezier leuke herinneringen op aan vroeger. “De huizen hier zijn vrij groot. Ze zijn gebouwd voor gezinnen met veel kinderen. Ik had dan ook altijd veel speelkameraadjes. Samen haalden we wel eens kattenkwaad uit”, vertelt Michel met een vette knipoog. “We kropen dan door de omheining van de Plantentuin om er stiekem te gaan spelen. Of we gingen vissen bij de pastoor. Dat mocht als we in ruil klusjes opknapten in zijn tuin. Maar, wat hij niet wist is dat we niet alleen kwamen vissen. We ontdekten ook zijn wijnkelder en maakten de sleutel na. Daarmee haalden we af en toe stiekem een flesje uit zijn grote voorraad.”

 

 

Expo 58 geeft Meise nieuw gezicht

 

Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in 1958 verandert er heel wat in Meise. Onder impuls van baron van Gysel krijgt het dorp nieuwe straten en ook gas- en elektriciteitsleidingen worden aangelegd. Op het domein van Boechout liet de baron verschillende hotels bouwen en een paviljoen voor de Expo. Aan de andere kant van de Plantentuin liet hij bovendien een wijk verkavelen voor rijkere gezinnen.

Ook in de Tuinwijk waren de voorbereidingen voor de Expo voelbaar. In de Krogstraat werd een heuse kijkwoning ingericht. Een modelhuis waar bezoekers konden ervaren hoe hun huis eruit zou zien. De wijk is op dat moment nog volop aan het uitbreiden.

Sociale woonwijk groeit uit tot rustige residentiële buurt

In de loop van de jaren 70 zag Michel de wijk veranderen. Eigenaars van het eerste uur hebben hun lening intussen afbetaald. Daardoor zijn ze vrij om met hun woning te doen wat ze willen. Verschillende bewoners besluiten op dat moment te verkopen en dat trekt gezinnen uit Brussel aan. Zij zijn op zoek naar een rustige, groene omgeving waar hun kinderen kunnen opgroeien en laten hun oog vallen op de Tuinwijk. Michel: “In die periode werden de huizen vooral verkocht aan mensen die Brussel ontvluchtten. Toen verdween ook het meeste kleinvee. Nieuwe eigenaars waren niet langer verplicht om dieren te houden.” Het rustige, landelijke karakter bleef wel behouden.

 

Vandaag is de Tuinwijk opnieuw heel populair. Er woont nu een mix van Vlamingen en Brusselaars. En de Plantentuin heeft dan wel een nieuwe omheining gekregen, maar kinderen hebben nog altijd volop ruimte om te spelen. Dat merk je zeker in het weekend wanneer de lokale jeugdbeweging op stap gaat. Bovendien vind je in de buurt nog altijd een school en een gemeentelijk sportcentrum en zwembad. De Tuinwijk heeft nog niets van haar charme verloren. Dat merk je aan het grote aantal woningen dat momenteel een grondige opknapbeurt krijgt. Het is een gezellige residentiële buurt die je vlot kan bereiken vanuit Brussel en Antwerpen.

Zoek je een partner om je woning te (ver)kopen? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

 

(*Michel is een fictieve naam.)

 

 

 

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons