Verlenging versoepelde maatregelen voor het organiseren van algemene vergaderingen. naar nieuws overzicht

19 Februari 2021

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt dat de versoepelde maatregelen m.b.t. de algemene vergaderingen die op 24 december 2020 in het Belgisch Staatsblad werden aangekondigd (artikel 54,55 & 56 van het besluit), worden verlengd.

Dit tot 30 juni 2021. Fysieke vergaderingen blijven al zeker tot 1 april 2021 verboden.

De verlenging betekent dus dat ook na 9 maart 2021 syndici de mogelijkheid hebben om vergaderingen uit te stellen. Dit tenzij er dringend één of meerdere beslissingen moeten worden genomen, of wanneer één of meerdere eigenaars die over minstens 20% van de aandelen beschikken, om een vergadering verzoeken.

Wanneer er toch een vergadering wordt georganiseerd, dan zal het om een schriftelijke vergadering gaan.

En ook hiervoor blijven de versoepelde meerderheden waarmee beslissingen van schriftelijke algemene vergaderingen kunnen worden genomen, behouden.

Omdat de verlenging maar ingaat vanaf publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en omdat de huidige versoepelingen tot 9 maart 2021 gelden, zal Copper-Douwes & C° vanaf 15 februari 2021 de gewone (schriftelijke) vergaderingen uitstellen.

Voor buitengewone vergaderingen geldt dit vanaf 1 maart 2021.

Dit tot op het moment dat de verlenging van de huidige maatregelen werd gepubliceerd.

Op basis van de tekst van 24 december 2020 moeten beslissingen van gewone vergaderingen waarvoor de oproeping na 15 februari 2021 wordt verstuurd en deze m.b.t. buitengewone vergaderingen waarvoor de oproeping na 1 maart 2021 wordt verstuurd, immers terug met eenparigheid van stemmen worden genomen, wat in de praktijk quasi niet haalbaar is.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons