Veiligheidsmaatregelen op kantoor, tijdens plaatsbezoeken en algemene vergaderingen naar nieuws overzicht

01 December 2020

Onlangs besliste het Overlegcomité over de coronamaatregelen tot zeker 15 januari.
Door de heropflakkering van Covid-19 moeten we extra voorzichtig en behoedzaam blijven. Om het overzicht te bewaren zetten we de geldende maatregelen nog eens op een rij. Zo zorgen we er samen voor dat alles op een veilige manier verloopt.

Op kantoor

 • Onze medewerkers werken uitsluitend op afspraak, met maximaal 2 bezoekers.
 • Gelieve de minimale afstand van 1,5m te respecteren.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • We stellen handgel te uwer beschikking.
 • Het kantoor wordt verlucht.
 • We passen de hygiënemaatregelen toe: onze kantoren zijn voorzien van plexiglas en we ontsmetten alles regelmatig.

Bezoeken ter plaatse

 • Plaatsbezoeken zijn toegelaten maar u dient de woning alleen te betreden.
 • De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. We begeleiden u dus van buitenaf via videocall of telefoon.
 • We vragen u met aandrang om geen voorwerpen en deuren aan te raken in de woning.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

Impact voor de syndici en algemene vergaderingen

 • Syndici werden door het Overlegcomité beschouwd als essentieel beroep: de impact is dus kleiner en ons team blijft uw dossiers actief beheren.
 • Fysieke algemene vergaderingen zijn weliswaar niet meer mogelijk tot zeker 15/01, maar we kunnen de digitale weg op indien praktisch mogelijk en zonder verplichting: via zoom, teams, enz. (De aanwezigheid op afstand is nu ook wettelijk verankerd). Ook het digitaal vergaderen zal voorafgegaan worden door een oproepingsbrief.
 • Algemene vergaderingen mogen worden uitgesteld naar de eerstvolgende in het reglement van interne orde vastgelegde periode van 15 dagen.
 • Ook voor algemene vergaderingen uit het voorjaar, die op grond van het KB nr. 4 al eens zijn uitgesteld maar die nog niet konden worden ingehaald tegen de deadline van 30/11/2020, kan de mogelijkheid tot uitstel worden ingeroepen.
 • Er bestaat een vangnetbepaling voor dringende beslissingen
 • Schriftelijke besluitvorming is mogelijk tussen 1 oktober 2020 en 9 maart 2021.
 • Er is een verlaging van de grenzen voor schriftelijke besluitvorming mogelijk: de uitvoering van werken kan bijvoorbeeld gestemd worden met een meerderheid van 2/3de van de stemmen en zelfs met volstrekte meerderheid wanneer het om wettelijk verplichte werken of daden van voorlopig beheer gaat.

Onze medewerkers stellen indien gewenst een mondmasker en handgel ter beschikking al raden we je aan om je eigen bescherming mee te nemen.

Ook afspraken vanop afstand blijven mogelijk. Je kan onze medewerkers tijdens de kantooruren bereiken per telefoon, video-call of via e-mail.

Copper Real Estate
immo@copper.be
02 267 15 55

Copper Syndicus
syndic@copper.be
02 267 15 35

Bedankt voor uw begrip en vertrouwen.

LInks:

Lees meer op het CIB:

https://www.cib.be/actua/d7f7c59b-1590-448f-8006-6588c6214be7/impact-voor-de-vastgoedsector-na-het-recente-overlegcomite

https://www.cib.be/actua/0e1308ba-e231-49b1-a963-326fcb15b12a/algemene-vergaderingen-contouren-wettelijke-regeling-gekend

https://www.cib.be/actua/4f77f5f1-41a6-4098-82af-810b2cd9373f/coronawet-justitie-gepubliceerd-in-het-belgisch-staatsblad

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons