Coronavirus: de impact van de lockdown op het leven van mede-eigenaars naar nieuws overzicht

01 Juli 2020

Zoals steeds zorgen onze beheerders ervoor dat je geniet van de beste dienstverlening voor alles wat te maken heeft met het technische, financiële en administratieve beheer van je mede-eigendom. Hieronder geven we een overzicht van de actuele stand van zaken voor mede-eigenaren, vrienden, buren en familieleden.

De eerste coronagolf lijkt stilaan achter ons. Zowel de economie als het sociale leven komen opnieuw op gang. Sociale bubbels werden vergroot tot 10 mensen en de horeca ontvangt opnieuw klanten in de zaak.

En de syndicus? Ook die kan weer aan de slag.

Uiteraard rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld door samen te komen met kleinere groepen van mede-eigenaren en in een zaal waar voldoende afstand kan bewaard worden. Je Copper syndicus hecht veel belang aan jouw veiligheid, daarom vind je hier een handig overzicht: wat mag en wat mag niet? Hoe werkt dat in de praktijk?

Algemene vergadering? We zorgen ervoor!

Minister van Justitie Koen Geens heeft bij koninklijk besluit (KB) een oplossing geboden voor de uitgestelde algemene vergaderingen en de problemen met aflopende mandaten van syndici die het gevolg waren van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

In het KB stelt hij de volgende oplossing voor: de algemene vergadering moet binnen de vijf maanden na het einde van de crisisperiode worden gehouden. Zo kan de syndicus de zomermaanden overbruggen waarin het moeilijker is om algemene vergaderingen te organiseren. Tijdens dit uitstel blijft de continuïteit gegarandeerd. De mandaten van de syndicus en de raad van mede-eigenaren zijn immers verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering. Ze blijven hun functie dus uitvoeren binnen het kader van de geldende regelgeving. Het blijft natuurlijk mogelijk om het mandaat van je syndicus stop te zetten of om de rechtbank te vragen een voorlopige syndicus aan te stellen.

Het koninklijk besluit van 28 april 2020 maakte het tot 30 juni 2020 moeilijk om algemene vergaderingen te organiseren. Algemene vergaderingen die als gevolg van deze maatregelen werden uitgesteld, zullen doorgaan in de periode van 1 juli tot 30 november 2020.

Algemene vergadering bij Copper?

Copper heeft besloten om enkele aanpassingen te doen op kantoor. Zo kunnen we opnieuw mede-eigenaren, leveranciers en andere klanten ontvangen. Daarbij geld een maximum van 10 personen. Daarbij vragen we risicogroepen zich maximaal te laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Digitaal vergaderen

De algemene vergadering kan ook digitaal doorgaan. Maar, digitale vergaderingen zijn juridisch niet bindend. Alle besluiten moeten bekrachtigd worden tijdens een fysieke vergadering of via een schriftelijke vergadering bij unanimiteit van alle mede-eigenaren.

Het CIB Vlaanderen ijvert voor een werkbaar en goed onderbouwd juridisch systeem om de algemene vergadering volledig of gedeeltelijk digitaal te laten verlopen. “De afgelopen weken en maanden is gebleken dat er bij de politiek wel wat koudwatervrees bestaat om af te stappen van de klassieke fysieke vergadering”, aldus de sectororganisatie. “Om die vrees weg te nemen, hebben we ingezet op een evenwichtig voorstel.”

 

Wat doet Copper om mede-eigenaren te beschermen?

Jouw gezondheid en veiligheid en die van onze medewerkers blijven prioritair. We hebben enkele concrete maatregelen genomen om onze algemene vergaderingen vlot te laten verlopen:

 • We vragen mede-eigenaren en leveranciers om ons zoveel mogelijk digitaal te contacteren. Je kan ons via telefoon, e-mail, sociale media en de website bereiken.
 • Kom alleen naar de vergadering. Geraak je niet op kantoor? Neem op voorhand contact op en wij zoeken met plezier een oplossing.
 • Ontsmet bij aankomst je handen.
 • Breng je eigen mondmasker mee en een balpen.
 • Kies een vaste zitplaats.
 • We raden je aan een papieren zakdoek te gebruiken als je
  moet hoesten of niezen.

We vragen je om ook je mede-eigenaren te sensibiliseren om deze maatregelen te respecteren. Alleen samen verslaan we Covid-19.

Ook ons kantoor is voorbereid op jouw komst. We stellen een vergaderzaal ter beschikking waarin maximaal 10 personen veilig kunnen vergaderen.

 • Tussen elke zitplaats is 1,5 meter voorzien.
 • Voor je aankomst en na vertrek desinfecteren we de zaal.
 • Bij je aankomst is handgel beschikbaar.

Voor meer informatie over het gebruik van de vergaderzaal kan je contact opnemen via e-mail.

(Bron: CIB)

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons